Vattenarbetskortet får man efter att ha avlagt vattenarbetskortstestet. Om man arbetar med arbetsuppgifter som påverkar både hushålls- och bassängvattnets kvalitet ska man ha både ett arbetskort för hushållsvatten och ett arbetskort för bassängvatten.

I testet för vattenarbetskort testas kunskaper om bland annat vattnets mikrobiologi, reningstekniker och lagstiftningen om vattnets kvalitet.

Obs!

Ett vattenarbetskort gäller i fem år från den dag då testet har utförts med godkänt resultat. Om fem år måste testet utföras på nytt.