Utbildning inför teoretisk och / eller praktisk nyexaminering. En veckas studier ger dig ett vid godkänt examinering certifikat (som gäller i hela EU) inom kylteknisk utbildning. Utbildningen avslutas med ett teoretiskt och ett praktiskt prov.

Vår standardutbildning ger det dig bästa tänkbara förutsättning för att få godkänt på det teoretiska och praktiska provet.

Detta innebär att du har;

  • kunskap om vilka lagar och förordningar som gäller
  • kunskap om att tolka de lagtexter som gäller
  • kunskap om hela kylprocessen
  • kunskap om de standardenheter som gäller
  • kunskap om de diagram och tabeller som används
  • kunskap att kunna utföra hantering av köldmedier
  • kunskap att kunna utföra alla mätningar och eventuella rätt injustering

Obs!

Utbildningen är för dig som idag inte har något certifikat i aktuell kategori eller där ditt gamla gått ut med mer än 6 månader. Vid godkänd examination ansöker kursdeltagaren om certifikat hos Incert. Kostnaden för certifikatet ingår inte i kurspriset.