Är du intresserad av matlagning? Vill du lära dig svenska samtidigt som du utbildar dig för en framtid inom restaurangbranschen? Är ditt mål att bli kock?

Integrationsutbildningen med inriktning mot kock är 2-årig och innehåller extra undervisning i svenska. Efter examen har du en delexamen inom restaurang-och cateringbranschen.

Efter utbildningen kan du utföra arbetsuppgifter i köket i exempelvis restauranger, storkök och på färjor. Om du efter den här utbildningen väljer att studera vidare finns det möjlighet att få en examen inom restaurang- och cateringbranschen ( servitör och kock).

Lämplighetstest i  maj 2021.

Du måste vara 18 år för att få söka till utbildningen.

I studierna ingår:

Ansökan öppen 31.3-28.4.2021

Behörighetskrav:

  • fyllt 18 år innan ansökningsperioden
  • grundskoleexamen

Uppfyller du inte behörighetskraven?

Den som saknar avgångsbetyg, har ett skiljebetyg eller ett ofullständigt betyg från grundskolan, eller som inte har betygen översatta till svenska eller engelska ska söka enligt prövningsförfarande. Även här ska komplett ansökan ha lämnats in inom ansökningsperioden. Skolan verkställer prövningsförfarandet genom bedömning av lämpligheten för yrket. Lämpligheten till yrket testas under våren 2021. Den som uteblir från prövningstillfället utan läkarintyg diskvalificeras från sökt utbildning. Tid och plats meddelas per telefon till den sökande efter att ansökningstiden gått ut.

Språkkrav

Sökande ska till ansökan bifoga intyg över godkända prestationer i samtliga delprov i den allmänna språkexamen i svenska på A2-nivå, eller delta i ett språktest som ordnas vid Ålands yrkesgymnasium. . För den som inte har A2-intyg ordnas språktest i samband med intervjutillfället. Tid och plats meddelas till den sökande efter att ansökningstiden gått ut.

Individuella träffar med sökande

Alla sökande kallas till en individuell informationsträff med ansvarig lärare och utbildningsplanerare för utbildningen. Tid och plats meddelas per telefon till den sökande efter att ansökningstiden gått ut. Träffarna beräknas ta högst 45 minuter och kommer att bokas in under våren 2021.

Urvalsprov

Skolan ordnar urvalsprov vid behov, om det finns fler behörigt sökande än studieplatser.

Komplett ansökan inom ansökningstiden 31.3-28.4.2021

Sökande ska fylla i ansökningsblanketten på Wilma och bifoga:

  • avgångsbetyg från grundskola
  • intyg över arbetserfarenhet inom branschen
  •  intyg över godkända prestationer i samtliga delprov i den allmänna språkexamen i svenska på A2-nivå  (alternativt delta i språktestet som skolan ordnar). OBS! Kursintyg från SFI inte giltigt språkintyg.
  • Bilagorna bör vara på svenska eller engelska