Ansökan i den samåländska elevantagningen 2019 är öppen under tiden 19.3-5.4. Sök till Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium eller Ålands folkhögskola.

Ansökan och antagning hittar du här

Merkonom för vuxna

Är du intresserad av ekonomi och marknadsföring? Vill du utbilda dig till merkonom och lära dig mer om försäljning och produktutveckling?

Merkonomutbildningen resulterar i en gymnasieexamen inom företagsekonomi med examensbenämningen merkonom. Dina studier följer en individuell studieplan som baserar sig på dina tidigare erfarenheter och kunnande. Studietiden är därför individuell, men två läsår är en riktlinje.

Under utbildningen lär du dig hantera uppgifter som rör:

 • ekonomi
 • försäljning
 • inköp
 • marknadsföring
 • produktutveckling.

Yrkesprov och inlärning i arbete

Utbildningen består av:

 • inlärning i arbete (IA)
 • närstudier i skolan
 • självstudier/nätstudier
 • yrkesprov på en arbetsplats.

En stor del av inlärningen är arbetsplatsförlagd. Det betyder att du antingen redan har en arbetsplats i branschen där du kan genomföra inlärning i arbete (IA) och avlägga yrkesprov. Eller så behöver du själv hitta en lämplig arbetsplats för IA och yrkesprov.

I studierna till merkonom ingår:

 • kundservice
 • ekonomitjänster
 • skötsel av organisationens dokument
 • planering av företagsverksamhet
 • två examensdelar som du väljer enligt din personliga studieplan.

Ditt kunnande inom varje examensdel testas genom ett yrkesprov som du genomför på en arbetsplats.