Merkonom för vuxna

Är du intresserad av ekonomi och marknadsföring? Vill du utbilda dig till merkonom och lära dig mer om försäljning, företagande och kontorsservice? Ansökan till merkonom för vuxna är öppen 2.5-28.5 2019.

Merkonomutbildningen resulterar i en gymnasieexamen inom affärsverksamhet med examensbenämningen merkonom. Dina studier följer delvis en individuell studieplan som baserar sig på dina tidigare erfarenheter och kunnande. Studietiden är därför individuell, men två läsår är en riktlinje.

Under utbildningen lär du dig hantera uppgifter som rör:

 • ekonomi och bokföring
 • marknadsföring och försäljning

 • inköp

 • kontorsarbete

Yrkesprov och inlärning i arbete

Utbildningen består av:

 • lärande i arbete (LIA)
 • närstudier i skolan
 • självstudier/nätstudier
 • yrkesprov på en arbetsplats.

En stor del av inlärningen är arbetsplatsförlagd. Det betyder att du antingen redan har en arbetsplats i branschen där du kan genomföra lärande i arbete (LIA) och avlägga yrkesprov. Eller så behöver du själv hitta en lämplig arbetsplats för LIA och yrkesprov.

Allmänna ämnen

För examen krävs vitsord i obligatoriska allmänna ämnen (svenska, engelska, matematik och övriga allmänna ämnen)

Urvalsprov onsdag den 29 maj 2019

Alla som inom ansökningstiden har lämnat in fullständig ansökningsblankett ska delta i ett urvalsprov som hålls onsdagen den 29 maj kl. 14:30-17:00 i Ålands yrkesgymnasium, Strandgatan 1. Ingen separat kallelse skickas till urvalsprovet. Urvalsprovet innehåller skriftliga uppgifter (referat i word av en ekonomisk artikel), en kort uppsats om arbetslivserfarenheter samt en personlig intervju.

 

 

I studierna till merkonom ingår:

 • kundservice
 • företagsadministration
 • arbete i arbetsgemenskap
 • resultatinriktad verksamhet
 • bokföring
 • planering av företagsverksamhet
 • två eller tre examensdelar som du väljer enligt din personliga studieplan.

Du ska visa ditt kunnande inom varje examensdel genom ett yrkesprov som du genomför arbetsplatsen.