Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Glad sommar!

Educating Professionals on Islands in GastroTourism

Information på svenska hittar ni lite längre ner :) 

NEWS

22.06.2020

For the last weeks I've met a lot of stakeholders from the sectors of tourism and gastronomy to discuss what knowledge is missing in the sectors. At Saaremaa they've done the same. At the moment we are making summarys and it will be very interesting to compare the results between the two islands. We hope that the covid-19 situation is under controll in August so we get to meet each other and make the draft of the course! 

I will be at work until the 30th of June, if you have any questions or want to know more about the project or the course please contact me! 

 

27.05.2020

Yesterday I visited Ny Nordisk Mat Åland - we got to share a lot of knowledge! 

Read more about the visit on our newly launched Facebook page GastroTourism - Education

 

22.05.2020

In the coming week I will meet Ny Nordisk Mat Åland to present and discuss the project.

Are you intereseted in the project? Would you like to know more or do you have any wished about what the course should contain? Do not hesitate to contact me! 

 

INFORMATION ABOUT THE PROJECT

Educating Professions on Islands in GastroTourism is a project aimed at students, teachers and people working in gastronomy and tourism. 

The aim of the project is to improve the level of knowledge in the sectors of tourism and gastronomy, by creating a course of 10 ECT in gastronomic tourism. The course will be avaiable to both students and employees in the sectors and is both flexible and useful. 

The basis for the course is determined based on what the sectors want or need, the staff's knowledge and development are in focus. To gater information, we will use interviews and questionnaires. Everyone is welcome to contact us with imput! 

Some of the topics we hope to include in the course is sustainability, staycation, collaboration and how to prolong the peak season. 

The project is a collaboration between Åland Vocational School, Kuressaare Training Center on Saaremaa, and Gutegymnasiet on Gotland. Three islands, three vocational schools and many common challenges - all in the Baltic Sea. We hope to exchange many experiences and together create a course that will benefit the gastronomic tourism on our islands! 

The project is funded by ERDF, through Central Baltic, and own public contribution. The total budget is 325.726€ 

Åland Vocational School is Lead Partner for the project and the period for the project is 01.04.2020 - 31.12.2022

 

CONTACT

Åland, lead partner

Erika Gustafsson

erika.gustafsson@gymnasium.ax

Saaremaa, project partner

Ave Paaskivi

ave.paaskivi@ametikool.ee

 

INFO OM PROJEKTET

Educating Professionals on Islands in GastroTourism är ett projekt som riktar sig till elever, lärare och personer som arbetar med gastronomi och turism. 

Målet med projektet är att höja nivån på kunskap inom branschen, detta genom att skapa en kurs på 10 ECT(motsvarar 10kp) inom gastronomisk turism. Kursen ska finnas tillgänglig för både studerande och anställda inom branschen samt vara både flexibel och användbar. 

Grunden för examensdelen bestäms utgående från vad branschen önskar, personalens kunskap och utveckling ligger i fokus. För att samla information kommer intervjuer och frågeformulär att användas. Alla är välkomna att höra av sig med input!

Kunskap, hållbarhet, hemestrande, samarbete och hur vi ska förlänga högsäsongen är några av de ämnen som vi hoppas kunna inkludera i kursen. 

Projektet är ett samarbete mellan Ålands Yrkesgymnasium, Kuressaare Training Center på Ösel, Estland, och Gutegymnasiet på Gotland, Sverige. Tre öar, tre yrkesskolor och många gemensamma utmaningar - alla i Östersjön. Vi hoppas kunna utbyta mycket erfatenheter och tillsammans skapa en kurs som ska gynna våra öars gastronomiska turism! 

Projektet är finansierat av ERDF, genom Central Baltic, och egna offentliga bidrag. Projektets totala budget är 325.726 €

Ålands Yrkesgymnasium är Lead Partner för projektet och perioden för projektet är 01.04.2020 - 31.12.2022