Ansökan i den samåländska elevantagningen 2019 är öppen under tiden 19.3-5.4. Sök till Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium eller Ålands folkhögskola.

Ansökan och antagning hittar du här

Studerande berättar om Ålands lyceum

Studerande berättar om sitt studieval

Studerande berättar om sitt studieval