Samåländsk elevantagning 2018

Under dessa sidor hittar du information om den samåländska elevantagningen.

Obs andra datum gäller för kortare kurser och vuxenutbildning.  Gå till Vuxenutbildning för att hitta information om våra vuxenutbildningar.

Webbansökan

Nytt för år 2018 är att alla sökande utom de som ansöker om studieplats via prövningsförfarande kan göra sin ansökan via webbansökan. Länken till webbansökan är synlig på vår webbplats under ansökningstiden. Webbansökan öppnar 19.3.2018.

Tidtabell

Ansökningstiden för ungdomsutbildning som inleds höstterminen 2018 är 19.3 - 6.4.2018.

  • Webbansökan stänger  den 6 april 2018 kl 23:59.
  • Ansökan som görs på blankett ska vara poststämplad senast den 6 april 2018.

Den sökande ansöker om studieplats i en betygskvot eller i en individuell kvot. Man har möjlighet att söka till tre (3) olika utbildningsalternativ. Samtliga tre valda utbildningsalternativ ska ingå i samma kvot.

Besked om antagning

Senast 11.6.2018 ska resultatet av antagningen vara färdigt. Sökande får då besked per brev om resultatet. I beskedet finns anvisningar om hur mottagandet av platsen ska bekräftas samt hur eventuell reservantagning går till.

Sökande ska bekräfta sin studieplats till Ålands gymnasium senast 27.6.2018 kl 15:00. Det är mycket viktigt att svara på beskedet inom utsatt tid. I annat fall går studieplatsen till sökande som finns på reservlistan.

Ämnesvalskort

Ämnesvalskort för ansökan till Ålands lyceum ska vara inlämnat senast 15.3.2018 kl 16:00

För ansökan till Ålands yrkesgymnasium behövs inget ämnesvalskort.

Läs mer om ämnesvalskorten

Försöksansökan

Under perioden 8.1-26.1 2018 är webbansökan öppen för försöksansökan. Syftet med försöksansökan är att ge de sökande möjlighet att bekanta sig med ansökningsförfarandet och utbildningsutbudet. Observera att inga ansökningar som görs under försöksansökan sparas till den egentliga ansökan.

Vilka skolor kan du söka till?

I den samåländska elevantagningen kan du söka till Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium och Ålands folkhögskola.

Vem kan söka?

Alla som har ett avgångsbetyg från en grundskola har rätt att söka till utbildning på gymnasienivå på Åland. Den som saknar ett avgångsbetyg från grundskolan eller har svårtolkat examensbetyg från ett annat land kan ansöka om studieplats via ett prövningsförfarande. 

För att antas måste den sökande ha ett sådant hälsotillstånd att hen kan genomföra praktiska uppgifter och lärande i arbete i anslutning till studierna. Sökande till Ålands yrkesgymnasium som har funktionshinder/funktionsnedsättning ska söka enligt prövning så att skolan kan pröva om det är möjligt att genomföra utbildningen med rimliga kompensatoriska åtgärder. Enligt rikets lagstiftning kan studierätten indras för studerande inom social- och hälsovård om det i efterhand visar sig att studerande inte har fysiska förutsättningar att utöva sitt framtida yrke.

Sökande till Ålands lyceum med annat modersmål än svenska ska intyga sina språkliga färdigheter. s

Läs mer om ansökan och antagning via länkarna nedan. Du hittar ansökningsanvisningarna även i broschyren Utbildning på Åland 2018 – 2019.

Bläddra online i broschyren Utbildning på Åland 2018-19

Vill du skriva ut broschyren hittar du den som vanlig PDF nedan.

Såhär ansöker du

Information om hur ansökan går till finns på sidan Såhär ansöker du!

Kontakt

Elevantagningen
Antagningssekreterare
Tfn.
+358-18-532 344