Samåländsk elevantagning 2016

Under dessa sidor hittar du information om den samåländska elevantagningen. Obs andra datum gäller för kortare kurser och vuxenutbildning.  Gå till Vuxenutbildning för att hitta information om våra vuxenutbildningar. Anmälan till vuxenutbildning gör du antingen på särskild blankett eller på https://wilma.gymnasium.ax/browsecourses

 

Tidtabell

Ansökningstiden för ungdomsutbildning som inleds höstterminen 2016 är 14.3 - 8.4.2016.

  • Webbansökan stänger  den 8 april 2016 kl 23:59.
  • Ansökan som görs på blankett ska vara poststämplad senast den 8 april 2016.

Besked om antagning

Senast 10.6.2016 ska resultatet av antagningen vara färdigt. Sökande får då besked per brev om resultatet. I beskedet finns anvisningar om hur mottagandet av platsen ska bekräftas samt hur eventuell reservantagning går till.

Sökande ska bekräfta sin studieplats till Ålands gymnasium senast 29.6.2016 kl 15:00. Det är mycket viktigt att svara på beskedet inom utsatt tid. I annat fall går studieplatsen till sökande som finns på reservlistan.

Sökande enligt prövning får besked 25.5.2016.

Antagning enligt prövning

Ansökan till antagning enligt prövning sker under samma ansökningstid, dvs 14.3 - 8.4.2016.

Ansökan till antagning enligt prövning kan endast göras på blankett. Ansökan ska vara poststämplad senast 8.4.2016.

Läs mer om antagning enligt prövning

Ämnesvalskort

Ämnesvalskort för ansökan till Ålands lyceum ska vara inlämnat senast 16.3.2016 kl 16:00

För ansökan till Ålands yrkesgymnasium behövs inget ämnesvalskort.

Läs mer om ämnesvalskorten

Försöksansökan

Under perioden 11.1-29.1 2016 är webbansökan öppen för försöksansökan. Syftet med försöksansökan är att ge de sökande möjlighet att bekanta sig med ansökningsförfarandet och utbildningsutbudet. Observera att inga ansökningar som görs under försöksansökan sparas till den egentliga ansökan.

Vilka skolor kan du söka till?

I den samåländska elevantagningen kan du söka till Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium och Ålands folkhögskola.

Webbansökan

Om du får avgångsbetyg från grundskolan på Åland eller fastlandet vårterminen 2016 kan du använda vår webbansökan. Webbansökan öppnar 14.3.2016.

Övirga sökande ska använda ansökningsblanketterna som publiceras innan ansökningstiden inleds. När ansökningsblanketterna publicerats hittar du dem längst ner på sidan under Dokument.

Vem kan söka?

Alla som har ett avgångsbetyg från en grundskola i ett nordiskt land (Danmark, Finland, Norge, Island, Sverige och de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland) har rätt att söka till utbildning på gymnasienivå på Åland. 

För att antas måste den sökande ha ett sådant hälsotillstånd att hen kan genomföra praktiska uppgifter och lärande i arbete i anslutning till studierna. Sökande till Ålands yrkesgymnasium som har funktionshinder/funktionsnedsättning ska söka enligt prövning så att skolan kan pröva om det är möjligt att genomföra utbildningen med rimliga kompensatoriska åtgärder. Enligt rikets lagstiftning kan studierätten indras för studerande inom social- och hälsovård om det i efterhand visar sig att studerande inte har fysiska förutsättningar att utöva sitt framtida yrke. 

En person kan också vara behörig om hen har avbrutit grundskolan eller fått en grundläggande utbildning utanför Norden men då måste ansökan ske enligt prövning.

Sökande som har annat modersmål än svenska, får göra ett språktest där man utreder om hen har tillräckliga färdigheter att använda svenska i tal och skrift.

Läs mer om ansökan och antagning via länkarna nedan. Du hittar ansökningsanvisningarna även i broschyren Utbildning på Åland 2016 – 2017.

Bläddra i Utbildning på Åland 2016-17

Vill du skriva ut broschyren hittar du den som vanlig PDF nedan.

Kontakt

Elevantagningen
Antagningssekreterare
Tfn.
+358-18-532 344