Ålands lyceum

Se www.lyceum.ax för mera information

Ålands lyceum – modern skola med anor

Vid Ålands lyceum ges allmänbildande gymnasieutbildning. Slutförda studier leder till en allmänbildande gymnasieexamen. I den ingår ett gymnasieexamensbetyg och ett studentexamensbetyg. Utbildningen förbereder de studerande för högskolestudier eller andra på gymnasieutbildning baserade studier. Undervisningen indelas i ett fastställt antal obligatoriska kurser samt valfria kurser.

Utbildningen omfattar individuella studieprogram inom olika inriktningar. Inriktningen hälsa och idrott och den naturvetenskapliga inriktningen väljs inför det första läsåret. Estetisk och humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning väljs inför det andra läsåret.

Grunden till nuvarande Ålands lyceum lades då en tvåklassig elementarskola startade den 24 augusti 1845 i Skarpans, på Bomarsunds fästningsområde. 1866 stationerades elementarskolan i Mariehamn. Ålands lyceums nuvarande gula skolbyggnad togs i bruk 1903. Arkitekt Torsten Montell stod för ritningarna.

Studieguide 2016-17 Ålands lyceum

Utbildningen vid Ålands lyceum

 

View Larger Map

Kontakt

Kansli
Studieservice, sjukanmälan
Tfn.
+358-18-532530
Marcus Koskinen-Hagman
Rektor
Tfn.
+358-18-532532
Anne-Git Elling
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532534
Anna Levander
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532567
Jenny Polviander
Studiehandledare
Tfn.