Validering

Validering är en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person har oberoende av hur de förvärvats. Validering är ett sätt att erkänna en persons kunskap och kompetens genom att synliggöra, dokumentera och bedöma den. Ett viktigt syfte med validering är att öka individens möjligheter att få jobb. Validering görs även inför studiestart.

Många människor har värdefulla kunskaper förvärvade genom arbetserfarenhet, kurser och utbildningar på hemmaplan eller utomlands. Med hjälp av validering kan man ta vara på dessa formella och informella kunskaper på ett bättre sätt samt bedöma dem vid rekrytering eller utbildningsstart.

Valideringen på Åland ska utgå från de behov som finns hos arbetsgivare, arbetstagare och arbetssökande samt hos utbildningsinstanser och studerande. Det åländska valideringssystemet ska erbjuda metoder och modeller för handledning, kartläggning och bedömning.

Kontakt

Jennika Kullman
Utbildningssamordnare
Tfn.
+358-18-532 505