Allmän information

Här ligger information av allmän natur

  • IT-info (Wilma, e-post, Fronter med mera)
  • Biblioteksinfo

Under Dokument på denna sida ligger

  • Studieguiderna för båda skolorna
  • Blankett för anhållan om ersättning under LIA
  • Information om tystnadspikt

Studieguiden för Ålands yrkesgymnasium finns även som app i Google Play Butik och i Apples Appstore.