Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Vi har nya telefonnummer

De nya telefonnumrorna är:

Huvudväxeln
+358-18 536 200

Ålands lyceum
kansli
+358-18 536 300

Ålands yrkesgymnasium
kanslier

  • Östra skolgatan 2, närvårdarutbildningen, samhälleliga och sociala yrkesområdet
    +358-18 536 400
  • Neptunigatan 19, tekniska utbildningarna samt frisörsutbildningen
    +358-18 536 500
  • Strandgatan 1, företagsekonomi, hotell- och restaurang, informationsteknik
    +358-18 536 600