Vi har nya telefonnummer

De nya telefonnumrorna är:

Huvudväxeln
+358-18 536 200

Ålands lyceum
kansli
+358-18 536 300

Ålands yrkesgymnasium
kanslier

  • Östra skolgatan 2, närvårdarutbildningen, samhälleliga och sociala yrkesområdet
    +358-18 536 400
  • Neptunigatan 19, tekniska utbildningarna samt frisörsutbildningen
    +358-18 536 500
  • Strandgatan 1, företagsekonomi, hotell- och restaurang, informationsteknik
    +358-18 536 600