Vi har nya telefonnummer

Skolan är i huvudsak stängd under sommaren men i augusti är det följande nummer som gäller.

Huvudväxeln
+358-18 536 200

Elevantagningens nummer
+358-18 536 507
+358-18 536 508

Ålands lyceum
kansli
+358-18 536 300

Ålands yrkesgymnasium
kanslier

Östra skolgatan 2, närvårdarutbildningen, samhälleliga och sociala yrkesområdet
+358-18 536 400

Neptunigatan 19, tekniska utbildningarna samt frisörsutbildningen
+358-18 536 500

Strandgatan 1, företagsekonomi, hotell- och restaurang, informationsteknik
+358-18 536 600