Verksamhetsberättelse för Ålands yrkesgymnasium

Det har hänt mycket inom Ålands yrkesgymnasium under läsåret 2018-2019.

I verksamhetsberättelsen berättar vi om några händelser från det gångna läsåret.

Trevlig läsning!

Ha en skön sommar!