Välkommen till lagtinget på presentation av rapporten Nabo

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) har deltagit i Nordiska ministerrådets projekt Nabo – ungas sociala inkludering i Norden. Projektet samlar in ungas tankar och erfarenheter om tillhörighet, delaktighet, inflytande, samhällsservice och sociala relationer. Den åländska rapporten publiceras onsdagen den 9 oktober kl. 13:00 konferensrummet Marhällan, lagtinget. De åländska resultaten presenteras av utredare Sanna Roos, ÅSUB.

Läs mer i bifogad bilaga.