Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Välkommen till lagtinget på presentation av rapporten Nabo

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) har deltagit i Nordiska ministerrådets projekt Nabo – ungas sociala inkludering i Norden. Projektet samlar in ungas tankar och erfarenheter om tillhörighet, delaktighet, inflytande, samhällsservice och sociala relationer. Den åländska rapporten publiceras onsdagen den 9 oktober kl. 13:00 konferensrummet Marhällan, lagtinget. De åländska resultaten presenteras av utredare Sanna Roos, ÅSUB.

Läs mer i bifogad bilaga.

 

asub_0.docx