Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Validering i etern

Arrangörer var Utbildnings- och kulturavdelningen och Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL).  Syftet med projektet är att utveckla system för en kompletterande verksamhet till den vägledning som finns i landskapet idag. Målgruppen för projektet är de ålänningar vars vägledningsbehov ingen ansvarar för.

Läraren Peter Strandvik som arbetat med "projekt validering" och Jennika Kullman som är utbildningssamordnare på Ålands yrkesgymnasium, föreläste och sedan intervjuades de av Ålands Radio.

Här kan du lyssna på Jennika Kullman och Peter Strandvik