Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Utbildningskatalogen 2023-2024 är här

utbildningkatalogen digital

Nu är utbildningskatalogen för läsåret 2023-2024 här . Du kan ta del av kommande utbildningar hos oss (se bifogad fil) eller utbildningskatalogen bläddringsbar

Det handlar om utbildningar hos Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium och Ålands folkhögskola under det kommande läsåret. Du får också information om regler för ansökan och antagning samt presentationer av skolorna.

Ansökan öppnar den 9.3.2023

Under perioden 11.1–25.1.2023 är webbansökan öppen för försöksansökan.

Denna utbildningskatalog är endast digital.

Välkommen till oss!

Ansökan och antagning

Utbildningskatalog 2023-2024