Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Utbildning för yrkesmässig trafik

Vill du vara förberedd inför examensprovet i yrkeskunnande för trafiktillstånd?

Då har vi utbildningen för dig.

Med start onsdagen den 4 december 2019 erbjuder Ålands yrkesgymnasium utbildning för yrkesmässig trafik.  Utbildningen pågår under onsdagar fram till den 25.03 2020. Med uppehåll för jullov och sportlov veckorna 52, 1 och 8.

Alltså 14 tillfällen förlagda på onsdagar. Fram till den 25 januari är lektionerna kl 08-16, därefter kl 08-12. Provet tenteras i slutet av april 2020.

Pris 690 euro (exkl moms). Priset förutsätter att det är minst 8 anmälda deltagare. Om det är färre än 8 personer som anmält sig till utbildningen så innebär det en högre kursavgift.

Det krävs minst 4 deltagare för att utbildningen ska starta.

 

Kursens innehåll:

 

 • Civilrätt. Bland annat känna till de vanligaste avtalsformerna för transporter på väg samt rättigheter och skyldigheter enligt dessa avtal.
 • Handelsrätt – känna till krav och formaliteter för att få utöva yrket.
 • Socialrätt – regler som gäller för anställningsavtal, arbetsgivarnas skyldigheter enligt socialförsäkringslagstiftningen.
 • Marknadstillträde.
 • Tekniska normer och tekniska driftsförhållanden - kunna upprätta planer för regelbundet underhåll av fordonen och deras utrustning, kunna välja fordon och fordonskomponenter.
 • Trafiksäkerhet – känna till vilka krav förarna ska uppfylla (körkort, läkarintyg, intyg om kompetens).
 • Skatterätt- fordonsskatt, inkomstskatt, mervärdesskatt på transporttjänster.
 • Kommersiell och ekonomisk ledning av ett företag- bland annat kunna upprätta en budget, kunna läsa och tolka en resultaträkning, känna till olika kreditformer, känna till de olika slag av försäkringar som förekommer vid transport på väg.

 

Information om anmälan:

 

 • Anmälan öppnar måndag den 21.10. Anmälan till Ylva Wallin tel 018-536 505.
 • Kursbok ingår i kurspriset.
 • Plats för kursen Strandgatan 1 och Neptunigatan 19.
 • Några av föreläsningarna sker via videokonferens i klassrum.
 • Ej obligatorisk närvaro.
 • Fast kurskostnad oavsett hur många gånger man deltar.
 • Avanmälan ska ske senast 7 vardagar innan kursstart per telefon till Ylva Wallin.

För att få bedriva yrkesmässig trafik med buss eller lastbil på Åland krävs ett yrkestrafiktillstånd. Landskapsregeringen prövar om du är lämplig att få ett trafiktillstånd och driva trafikföretag genom ett prov.

Nästa prov är i slutet av april 2020. Frågor? Hör av dig till utbildningsplanerare Marica Eliasson marica.eliasson@gymnasium.ax tel: 018-536 506.

Information på landskapsregeringens hemsida.

https://www.regeringen.ax/examensprov-yrkeskunnande-trafiktillstand