Utbildning till barnledare startar i höst

Sociokant har ingen ny antagning till hösten 2019. De som studerar till detta idag fullföljer och tar examen som planerat. Däremot startar en utbildning till barnledare- som till vissa delar har samma innehåll som sociokant.

Programmet leder till en gymnasieexamen i pedagogisk verksamhet och handledning. Du som studerande uppnår en mångsidig kompetens som behövs i uppgifter inom handledning, pedagogik och kommunikation. 

I utbildningen lär du dig bland annat att:

  • främja barns utveckling, välbefinnande och lärande
  • utföra pedagogiskt arbete
  • handleda barn och ungdomar i olika verksamheter
  • samarbeta med familjer
  • beakta individers olika behov av stöd

Tänkbara arbetsplatser är till exempel daghem, grundskola, fritidshem och eftermiddagsverksamhet.

 

Läs mer om barnledarutbildningen här: