Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Utbildning till ambulanssjukvårdare

I höst startar en utbildning till ambulanssjukvårdare. Ansökan pågår 5.5-18.5.2021. Efter det väntar obligatoriskt fystest och antagningsintervju.

Utbildningen ger behörighet att arbeta som ambulanssjukvårdare på Åland.

Utbildningen är på heltid och innehåller både teori och praktik, så kallad LIA - lärande i arbete. Studierna sker på plats i skolan och via praktik på både ambulansen på Räddningsverket i Mariehamn och på akuten inom Åland hälso- och sjukvård.

Tiden för utbildningen är höstterminen 6.9 – 17.12.2021 och vårterminen 3.1- 4.2.2022