Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Tydligt samband mellan alkoholdrickande och narkotikaanvändning

 

Totalt 568 studerande i årskurs 1 och 2 vid Ålands gymnasium har under hösten deltagit i en undersökning om drogvanor.

- Det finns tydliga samband mellan alkoholdrickandet och benägenheten att testa droger, säger Eleonore Hedman, projektledare för ANDTS arbete på Åland.

Drogvaneundersökningen genomfördes i årskurs 1 och 2 på Ålands yrkesgymnasium och Ålands lyceum under veckorna 34 och 37. Studerande var inte förberedda och enkäten genomfördes digitalt. På Ålands Lyceum deltog totalt 274 av 295 elever (externt bortfall 7,1 %) och vid Ålands yrkesgymnasium deltog totalt 294 av 373 elever (externt bortfall 21,2 %). ANDTS står för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel och det är Folkhälsan på Åland som genomfört undersökningen. Nu har svaren sammanställts och Håkan Fransson, drogförebyggare i Öckerö kommun informerar om drogläget på Åland tisdagen den 5 november och ger konkreta tips på hur man som förälder kan agera i olika situationer och det förebyggande arbetet. I undersökningen fanns även frågor om fritidsaktiviteter.

- Vid Ålands yrkesgymnasium svarar drygt 60 procent av studerande att de inte deltar i någon organiserad fritidsaktivitet. Av studerande vid Ålands lyceum svarade 31 procent att de inte deltar i någon organiserad fritidsaktivitet, säger Eleonore Hedman.

Undersökningen visar att studerande vid Ålands yrkesgymnasium både dricker, snusar och röker mer än studerande vid Ålands lyceum. Det är även fler som testat narkotika än vid Ålands lyceum. Närmare 20 procent av ungdomarna vid Ålands yrkesgymnasium har testat narkotika, bland studerande vid Ålands lyceum var siffran 9 procent.

Något som Eleonore Hedman är orolig över är alkoholkonsumtionen, tillgången av alkohol och att många vårdnadshavare inte har en restriktiv syn när det gäller minderårigas alkoholkonsumtion.

- Vi måste synliggöra problematiken. Det är även många av de studerande som kört ett fordon när de varit berusade eller som åkt med en förare som är berusad och det är allvarligt.

Men det finns även ljusglimtar bland studerandes svar.

- Överlag trivs studerande vid Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium bra i skolan och det ska ni i skolorna ta till er. Man trivs och känner sig trygg, säger Eleonore Hedman och fortsätter:

- Sedan ska man också minnas att de flesta studerande varken dricker, röker eller använder narkotika.

- Det är vårdnadshavare, politiker och hälsovården som alla har ett gemensamt ansvar för ungas mående. Skolan ska ha en beredskap för att fånga upp dessa studerande på ett bra sätt. En bra policy och handlingsplan kan vara hjälpsamt här, säger Eleonore Hedman.