Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Tack för visningen av filmen "Tigrar"

Kollage filmvisningen

I början av oktober bjöds lärare och studerande vid Ålands yrkesgymnasium på filmen "Tigrar" med ålänningen Erik Enge i huvudrollen.
Detta var möjligt tack vare Studerandevårdsgruppen vid Ålands gymnasium och bidrag från Svenska folkskolans vänner.

En av projektets viktigaste målsättning var att visa att psykisk ohälsa kan drabba vem som helst. Med projektet ville studeranderåden ge de studerande ett forum att diskutera den psykiska ohälsan, engagera de vuxna inom skolan samt att tillsammans i dialog försöka identifiera vad det är kring de studerande som formar psykisk hälsa och vart man kan vända sig om man vill ha hjälp.

Diskussioner efter filmen

Det allmännyttiga syftet med projektet är att tillsammans med de studerande lyfta tabun kring det psykiska måendet genom populärkultur och diskussion. Det är ett forum som tilltalar de studerande, lätt att ta till sig, huvudpersonen är ålänning, och ger en kulturell aspekt. Ett proaktivt arbete på bred front i skolan.

Målsättningen med biovisning och efterföljande diskussion och ett pedagogiskt diskussionspaket om psykisk ohälsa sammanställdes och användes i grupphandledningssamtal. Projektet planerades, genomfördes och utvärderades av Studerandevårdsgruppen vid Ålands yrkesgymnasium. Diskussionsunderlaget är fritt att använda ( se bifogad fil). Projektet möjliggjordes tack vare bidrag från Svenska folkskolans vänner.

Presentation och diskussionsunderlag Tigrar (1).pdf