Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ta del av utbildningskatalogen för läsåret 2020-2021

Nu är utbildningskatalogen för läsåret 2020-2021 på väg till tryckeriet. Men redan nu kan du ta del av kommande utbildningar hos oss (se bifogad fil). Det handlar om utbildningar hos Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium och Ålands folkhögskola under det kommande läsåret. Du får också information om regler för ansökan och antagning samt presentationer av skolorna.

I mitten av november levereras den trycka varianten av utbildningskatalogen till oss.

Ansökan öppnar den 19 mars 2020.

Välkommen till oss!

Utbildningskatalogen 2020-2021