Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Snart har Åland 10 nya ambulanssjukvårdare

Utbildningen som startade i oktober 2021 avslutas fredagen den 4 februari.

Utbildningen är ett samarbete mellan landskapsregeringen, Ålands yrkesgymnasium och räddningsverket i Mariehamn.

- De studerande har en helt otrolig utvecklingskurva under dessa 20 veckor. Några är utbildade närvårdare och har tidigare jobbat inom vård och omsorg. Men flera har gjort det här helt från början, säger Jani Monthan som är lärare på utbildningen tillsammans med Joakim Fagerholm.
Jani menar att det är en fördel att de var tidigt med i processen när utbildningen planerades. De har varit med och skrivit läroplaner och antagit sökande.

Flera olika moment

Just idag är det en hel del övningar. Bland annat kontroll av blodtryck och blodsocker, sätta nål och intubera. De studerande jobbar i par och bedömer varandra. Det är en repetition inför examen då de ska utföra 15 olika moment.

- Om  de klarar det så får de titeln ambulanssjukvårdare här på Åland. Det innebär att de både får köra ambulansen och vårda. Jag känner mig trygg i att jobba tillsammans med dem i framtiden. Det finns redan flera pass att täcka upp hos räddningsverket, säger Jani Monthan.
Utbildningen ger behörighet att arbeta som ambulanssjukvårdare på Åland, inte i övriga Finland eller världen. Utbildningen är på heltid och innehåller både teori och praktik, så kallad LIA - lärande i arbete. Studierna sker på plats i skolan och via praktik på både ambulansen på Räddningsverket i Mariehamn och på akuten inom Åland hälso- och sjukvård.

Utbildningens innehåll

Utbildningens omfattning är 30 kompetenspoäng och är innehåller följande avsnitt inom kursen akutvård:

  • Anatomi, fysiologi, mikrobiologi och patologi 3 kp
  • Grunderna i akutvård 6,5 kp
  • Akutvårdslära 8 kp
  • Fördjupade studier i akutvård I, samt LIA 8,5 kp
  • Fördjupade studier i akutvård II 2,5 kp
  • Utvärderingssystem för akutvårdsfärdigheter på basnivå 1,5 kp