Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Sista Vägskydd 1 hålls 16.12.2019

Vägskydd 1 utbildningen i sin nuvarande form kommer att upphöra enligt Trafikledsverket i Finland. Vägskydd 1 utbildningen kommer att bli nätbaserad. I skrivande stund är nät-plattformen i upphandlingsskedet och målsättningen är att lansera en helt nätbaserad vägskydd 1 utbildning fr.o.m. 2.1.2020. Vägskydd 1 i sin nuvarande form (närundervisning) kommer att utgå. Vägskydd 1 kommer efter det inte att ge en kompetensdag riktad till yrkeschaufförer (KOD 95). Övrig behörighet gällande Vägskydd 1 kvarstår.

Vägskydd 1 utbildningen kommer efter 1.1.2020 för kursdeltagaren att vara avgiftsfri. Behörigheten kommer att vara i kraft under en fem års period räknat från den månad nätkursen genomförs. Det kommer att vara möjligt att självmant skriva ut ett intyg över genomförd utbildning. Ett certifikat (plastkort) som bevis över genomförd utbildning kan mot separat avgift beställas ifrån SPEK (Räddningsbranschens centralorganisation i Finland).

Behovet av en nätbaserad utbildning har initierats av näringslivet. Digitalisering är nutid och skolningen kommer i och med nätupplägget även att bli kostnadsfri. Detta främjar för sin del företagens konkurrenskraft.

Anmälan görs på https://wilma.gymnasium.ax/browsecourses eller per telefon till Ylva Wallin 018-536 505 senast 11.12.