Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Seminariedag om läroavtal och vuxenutbildning 12.10

vet ear

Ålands yrkesgymnasium bjuder in till seminarium 12.10 om vuxenutbildning och läroavtal som en aktivitet i projektet
EUROPEAN APPRENTICESHIP ROADMAP VET-EAR - Access to Work-Based Learning abroad in Vocational Education and Training
(2021-1-FI01-KA220-VET-000034837).

Plats och tid

Seminariet arrangeras i auditoriet på Strandgatan 1, Mariehamn. Torsdagen den 12 oktober kl. 08:30-15:15. Dagen är uppdelad i förmiddags- och eftermiddagsprogram.

På förmiddagen får vi bekanta oss med arbetslivets behov av kompetens, reflektioner kring vuxenutbildning på Åland och presentation om det internationella läroavtalsprojektet. På eftermiddagen blir det mer konkret; hur går läroavtal till i praktiken? Vi får höra hur det går till på Åland, i Österbotten och i Uddevalla.

Projektet leds av Yrkesakademin och delfinansieras av Erasmus+. Mer information om projektet finns här.

Anmälan

Vänligen anmäl dig till seminariet genom att fylla i det här formuläret

Senast den 5 oktober 2023 önskar vi din anmälan.

Program se bifogad bilaga

 

VET-EAR 12.10 Programblad.pdf