Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Så minskar vi smittspridningen av Covid-19 vid Ålands yrkesgymnasium

Välkommen till Ålands yrkesgymnasium. Vi startar det nya läsåret måndagen den 17 augusti (åk1) och tisdagen den 18 augusti (åk 2 och 3).
För att minska smittspridning av Covid-19 finns flera åtgärder vid Ålands yrkesgymnasium. 

För att vi alla ska kännas oss trygga i skolan och för att undvika Covid-19 vill vi att alla följer rekommendationerna i bifogat dokument. Det innebär bland annat att ofta tvätta händerna med tvål och vatten, hålla avstånd till varandra och stanna hemma om du har influensasymptom. Vidare uppmanas studerande som planerar en resa att diskutera detta med grupphandledaren. Man stannar hemma i 14 dagar om man besökt ett land där THL rekommenderar karantän.

Det innebär också att alla följer de direktiv som ges från THL och ÅHS. Men även från skolans ledning, grupphandledare och lärare. Ytterligare detaljer om vilka åtgärder som tas finns i bifogat dokument.

Vi tar hand om varandra!

Trevlig inledning på läsåret.