Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Presentationer från möte för vårdnadshavare åk 1 Ålands yrkesgymnasium

Det är Folkhälsans presentation och kommentarer om drogvaneundersökningen som genomfördes i årskurs 1 och 2 på Ålands Yrkesgymnasium under vecka 34 och 35.

Bifogat finns även presentationer från respektive enhet Neptunigatan 19, Neptunigatan 6, Strandgatan 1 och Östra Skolgatan 2.

Neptunigatan 19 vårdnadshavare åk 1 (pdf) Neptunigatan 6 vårdnadshavare åk 1 (pdf) Strandgatan 1 vårdnadshavare åk 1 (pdf) Östra Skolgatan 2 vårdnadshavare åk 1 (pdf) Drogvaneundersökningen Folkhälsan (pdf)