Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Populär temadag om hållbarhet vid Ålands lyceum

Torsdagen den 28 februari hölls en temadag för studerande på årskurs 1 och 2 vid Ålands lyceum. Temat var hållbarhet och hållbar utveckling. Lärargruppen som höll i arrangemangen för temadagen hade konsulterat Bärkraft.ax. och Ålands Näringsliv. Ett flertal företag och myndigheter ställde upp så att vi kunde komma på studiebesök. Initiativet till temadagen kom från lyceets hållbarhetsgrupp och studeranderåd. Planering och logistik för att drygt 320 studerande och lärare skulle ut i samhället och besöka 24 olika arbetsplatser sattes igång redan på höstterminen 2018.

Vi ville att temadagen skulle översköljas av det goda, det positiva och det möjliga. Fokus låg på det som faktiskt görs för en hållbar utveckling på Åland och i förlängningen för vår planet. Och nu vet vi, det görs massor!

Responsen från studerande och lärare gällande mottagandet vi fick av er som tog emot oss har enbart varit positivt. De myndigheter och företag som deltog var följande:
Crosskey, Emmaus Åland, Fastighetsverket, Hotell Arkipelag, Högskolan på Åland, Landskapsregeringen, Mise, Optinova, Paf, Park Alandia hotell, Posten Åland, Reningsverket, Saxofönen, Viking Line, Visit Åland, ÅDA, Ålands Fredsinstitut, Ålands museum, Ålands natur och miljö, Ålands ombudsmannamyndighet, Ålands utvecklings AB, Ålands vatten och Ålandsbanken.

Vi vill till alla er rikta ett stort tack för att ni tog er och tid och engagerade er inför Ålands lyceums temadag!