Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ny kurs: första hjälpen till psykisk hälsa ungdom

Vi startar i mars 2022 en ny kurs hos oss: första hjälpen till psykisk hälsa ungdom

För vem? Denna kurs vänder sig till vuxna som i sin vardag har nära kontakt med ungdomar exempelvis skolpersonal, lärare, socialtjänstpersonal eller förälder/vårdnadshavare. Som första hjälpare, får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan som inriktar sig mot mötet med en ung person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa. Den lär också ut var det lokalt går att söka professionell hjälp.

Förutom beskrivning av de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna så tar vi upp ungdomsutveckling, ätstörningar och reaktioner vid traumatiska händelser.

 Under dessa dagar varvar vi teori, gruppövningar, åskådliggörande filmer och diskussioner.

Innehåll:

  •  Tonårsutveckling och hur psykisk sjukdom kan uppstå.
  • Hur vanligt det är med psykiska problem hos unga personer.
  • Funktionshinder som orsakats av psykiska problem hos unga personer.
  • Att lära sig tecken, symptom, riskfaktorer och åtgärder vid psykos, depression, ångest, panikattacker, traumatiska händelser, självmordsbeteende/ självmordstankar, ätstörningar och beroendesjukdomar.
  • Hur man på ett effektivt sätt samtalar med unga personer.
  • Roller och ansvar för Första hjälparen.
  • Första hjälpens handlingsprogram för unga personer.

Anmälan

Kurstid:22-23.03 kl. 8.00-15.00

Sista anmälningsdag: 13 mars
Kurspris 251 € (exklusive 24 % moms)
Utbildare är Zenita Gustafsson och Lotta Nordberg
Kaffe med tilltugg samt lunch ingår i kurspriset, meddela eventuell matallergi vid anmälan

Du får ett kursintyg från Karolinska institutet i Stockholm efter avslutad kurs.

Anmäl här