Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ny adress till Wilma

Primusservern är flyttad till hosting hos Visma och därmed har även Wilma ny adress.

Den nya adressen till Wilma är

https://alandsgymnasium.inschool.fi/

Vi uppdaterar våra genvägar efter hand. På intranät, studnet och webbplatsen är de redan uppdaterade.

Om du använder Wilma-appen så kommer du att få ett felmeddelande när du öppnar appen. Följ anvisningarna i lathunden för att åter få tillgång till Wilma via appen.