Kurs i byggnadsrenovering

Kurs i byggnadsrenovering 7.2-18.4.2019. Kursen vänder sig till dig som är inskriven hos AMS som arbetssökande.

Sista ansökningsdag är den 25.1. I kursen ingår bland annat att planera arbetet med hjälp av ritningar och arbetsbeskrivningar samt utföra material- och arbetsåtgångsberäkningar, göra rivnings-, stöd-, skydds- och förstärkningsarbeten, rikta upp golv med pågjutning (till exempel efter installering av golvvärmeslingor), sortera avfall och återvinna material och veta vilka risker gamla material, så som asbest, mögel och damm, utgör.

Följande behörighetsgivande kurser ingår i kursinnehållet: arbetssäkerhet, heta arbeten, första hjälpen.

Hur jobbar vi på kursen?

10 veckor lång utbildning som består av närstudier, handledning och arbetspraktik. Praktikplats ordnas av skolan. Examination sker genom yrkesprov.

Du får ett betyg över delexamen Byggnadsrenovering efter fullföljd kurs samt godkänt yrkesprov.

Mer information och ansökningsblankett hittar du på AMS hemsida: https://www.ams.ax/just-nu/kurs-byggnadsrenovering