Kurs i att arbeta i stormfälld skog

Ålands yrkesgymnasium arrangerar i samarbete med Ålands skogsvårdsförening och Skogsstyrelsen i Sverige en kurs i att arbeta i stormfälld skog.

Efter stormen Alfrida finns ett behov av utbildning i stormfälld skog. Tidpunkten för kursen är den 28 februari till den 3 mars kl. 08:00-16:00 varje dag. Platsen är Ålands Landsbygdscentrum, Jomalagårdsvägen 16, Jomala.

Max antal deltagare för kursen är tio. Kursen ger bland annat kunskaper om säkerhetsrisker, utrustning och avverkningsteknik.Kursen innehåller praktiska övningar och riktar sig till skogsägare och personer som är vana att hantera motorsågen. Deltagarna ska ha en egen ikraftvarande olycksförsäkring. Mer information om anmälan, avgift och övrigt i bifogat dokument.