Ansökan i den samåländska elevantagningen 2019 är öppen under tiden 19.3-5.4. Sök till Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium eller Ålands folkhögskola.

Ansökan och antagning hittar du här

Kurs i ansvarsfull alkoholservering och konflikthantering

Målet med ansvarsfull alkoholservering är att minska våld och skador relaterade till alkoholkonsumtion och andra rusmedel på serveringsplatser och att motverka överservering och servering till minderåriga. Färdigheter i att hantera de situationer och konflikter som kan uppstå i samband med avvisanden främjar detta mål.

Enligt Ålands landskapsregering beslut (S1303P03, nr 5 och S1013E35, nr 83) ska innehavare av serveringstillstånd uppmuntra och möjliggöra för sin personal att delta i kurser i ansvarsfull alkoholservering.

Syfte och innehåll

Kursens syfte är att förmedla grundläggande kunskap om metoden ansvarsfull alkoholservering och om konflikthantering. De insikter och färdigheter som kursen förmedlar kan även vara till nytta för

yrkespersoner i andra verksamheter än serveringar, i vilka alkohol eller andra rusmedel förekommer.

Målgrupp

Krögare, serveringspersonal, väktare, taxiidkare‐ och chaufförer, hälso‐ och sjukvårdspersonal, personalvid alarmcentralen, polismyndigheten och gränsbevakningen samt övriga intresserade.

Tidpunkt

Onsdag 10 april kl 10:00-18:00.

Plats

Auditoriet, Strandgatan1 (tidigare Ålands hotell-och restaurangskola) Ålands yrkesgymnasium.

Deltagaravgift

35 € / deltagare. Inkluderar lunch i skolans matsal och kaffeserveringar.

Anmäl dig här: