Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Kommande utbildningar för vuxna

Vill du byta bransch? Eller är du sugen på studier? Ålands yrkesgymnasium erbjuder flera alternativ för vuxna det kommande läsåret och ansökan pågår just nu.

I september startar Specialdieter- en del av en yrkesexamen. Närstudier i skolan varannan vecka, resterande tid på en arbetsplats i ett kök. Ansökan fram till den 15.5. Kontaktperson Marika Kvarnström. Specialdieter- del av en yrkesexamen

I höst startar läroavtalsutbildning till lokalvårdare. Utbildningen ordnas i form av läroavtalsutbildning. Största delen av studierna genomförs i praktiska arbetsuppgifter på arbetsplatsen och kompletteras med teoretiska studier. Läroavtalet är ett tidsbundet arbetsavtal mellan dig som är lärling och arbetsplatsen. Ansökan fram till den 13.5. Kontaktperson Jennika Lindroos. Läroavtalsutbildning till lokalvårdare

I januari 2021 startar utbildningen till närvårdare. Utbildningen resulterar i en grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. En närvårdarexamen öppnar dörren till ett brett arbetsfält med många valmöjligheter inom social- och hälsovården. Du kan exempelvis arbeta inom hemvård, äldreomsorg, barnomsorg eller med personer med funktionsnedsättning.  Som närvårdare arbetar du nära människor i olika åldrar och i varierande miljöer. Ansökan fram till den 15.5. Kontaktperson Diana Lundqvist. Närvårdare för vuxna

I slutet av januari 2021 startar IT-stödperson för vuxna. Den utgår från att du har en arbetsplats i branschen och det är närstudier i skolan en dag varannan vecka. Välj denna utbildning och bli expert i en växande bransch där möjligheterna till jobb är mycket goda. Ansökan öppnar hösten 2020. Kontaktperson Marika Kvarnström. IT-stödperson för vuxna (gymnasieexamen)