Katarina ny förvaltningschef

Styrelsen beslutade på sitt sammanträde den 7 juni tillsätta Katarina Sundberg som ny förvaltningschef  för Ålands gymnasium för tiden 1.7.2018 - 30.6.2025.