IT-underhåll fredag 3.1.2020 kl. 9-11 och 13-15

Kl. 9-11 uppdateras DNS-servern och kl. 13-15 uppdateras e-postystemet. Undvik användningen av skolans datorer och system under denna tid.