Ansökan pågår fram till den 6 april. Välkommen till oss!

Invigning av hyttmoduler

Hyttmodulerna består av två olika hytter en insides hytt och utsideshytt med fönster. Dehar skänkts till sjöfartsprogrammen på Neptunigatan 6 av ALMACO.
Däckslärare Andreas Rosenkvist är den som via kontakt med Viking line och ALMACO fått till stånd gåvan.

Främst studerande inom kompetensområde för däcks- och maskinreparatör och fartygselektriker kommer att kunna göra service och underhållsarbeten på hytterna såsom EL, Evac, Ventilation, VVS, brandlarm, nycklar och renoveringsarbeten i form av golv och väggar. Det blir ett bra komplement till de undervisningsarrangemang som görs i verkstäder och ombord på skolfartyget Michael Sars.

Ett stort tack till Viking line och ALMACO för gåvan.