Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Invigning av hyttmoduler

Hyttmodulerna består av två olika hytter en insides hytt och utsideshytt med fönster. Dehar skänkts till sjöfartsprogrammen på Neptunigatan 6 av ALMACO.
Däckslärare Andreas Rosenkvist är den som via kontakt med Viking line och ALMACO fått till stånd gåvan.

Främst studerande inom kompetensområde för däcks- och maskinreparatör och fartygselektriker kommer att kunna göra service och underhållsarbeten på hytterna såsom EL, Evac, Ventilation, VVS, brandlarm, nycklar och renoveringsarbeten i form av golv och väggar. Det blir ett bra komplement till de undervisningsarrangemang som görs i verkstäder och ombord på skolfartyget Michael Sars.

Ett stort tack till Viking line och ALMACO för gåvan.