Information om elevantagningen

Antagningsbeskeden till de sökande postas senast 11.6.2018. Läs mer om tidtabeller, förfarande och tillgänglighet.

Svara på antagningsbeskedet inom utsatt tid

Sista svarsdatum finns antecknat på antagningsbeskedet. Vi måste ha ditt svar senast den sista dagen. Poststämpel räknas inte.

Om du blivit antagen till en studieplats men inte svarar inom utsatt tid diskvalificeras din ansökan och studieplatsen går till en annan sökande i turodning enligt reservlistan. Du måste med andra ord aktivt tacka JA till din studieplats om du vill ha den.

Om det i antagningsbeskedet står att du är på reservplats måste du också aktivt tacka JA om du vill stå kvar som reserv till studieplatsen. I annat fall diskvalificeras ansökan och reservplatsen går till följande i turordning.

Läs svarsalterntiven på ditt antagningsbesked noggrant

Om du t.ex. står på reservplats till ditt första val men är antagen till ditt andra val har du följande möjligheter:

  • Du kan tacka ja till studieplatsen du fått som ditt andra val men ändå välja att stå kvar på reservplats till ditt första val.
  • Du kan tacka ja till studieplatsen och samtidigt välja att inte stå kvar på reservplats till ditt första val.
  • Du kan tacka nej till studieplatsen och samtidigt välja att fortfarande stå kvar på reservplats till ditt första val.

Nya antagningsbesked skickas senare under sommaren

Beroende på hur de sökande besvarar sina antagningsbesked skickas nya antagningsbesked ut under sommaren.

  • Till sökande som inte besvarat antagningsbeskedet skickas ett nytt besked om att de inte är antagna, dvs en eventuell studieplats har då gått förlorad.
  • Till sökande som tackat ja till sin studieplats skickas inget nytt besked eller bekräftelse.
  • Till sökande som står kvar på reservplats skickas ingen ny bekräftelse.
  • Till sökande som stiger från reservplats och får en studieplats skickas ett nytt antagningsbesked. Detta besked ska besvaras före sista datum som framkommer på beskedet för att sökande ska få studieplatsen.

Elevantagningens tillgänglighet under sommaren

Antagningshandläggare finns på plats mån-fre t.o.m. den 25 juni. Därefter mån-tor t.o.m. den 2 juli.

Därefter är det telefontid till antagningen onsdagen den 18 juli 7 kl 9-15 och sedan finns handläggare på plats från och med den 1 augusti igen.

Kontaktuppgifter

E-post: antagning@gymnasium.ax

Telefon: +358-18 532 344

Ålands gymnasium byter telefonnummer under sommaren. Efter 18.6 gäller följande nummer:

+358-18 536 507 eller
+358-18 536 508

Antagningen avslutas

Antagningen avslutas den 31 juli.2018. Därefter informerar Ålands gymnasium om det finns eventuella lediga platser att söka i en andra antagningsomgång.