Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Information om Alandia Shipping Academy

Kristoffer Joelsson berättar om planerna för ASA

Ålands landskapsregering beslutade hösten 2019 att bilda Alandica Shipping Academy (ASA) där landskapets tre sjöfartsutbildningar gör gemensam sak för att skapa effektivare marknadsföring och utveckla kundanpassade utbildningar. Detta som ett svar på en allt hårdare konkurrens från andra sjöfartsutbildningsanordnare i närområdet. Under tisdagen den 3 mars var det pressträff där man berättade om bakgrunden till Alandia Shipping Academy och planerna framåt.

Några resultatmål för ASA:

  • Öka antalet sökanden till såväl sjöfartsgymnasiet som till högskolan.
  • Öka antalet utexaminerade i förhållande till antal sökande.
  • Öka antalet utomstående kunder till Ålands sjösäkerhetscentrum.

Öka synligheten för Åland som utbildningsort för sjöfartsrelaterad utbildning.

-  För Ålands gymnasium, med framförallt utbildningen vid Ålands yrkesgymnasiums sjöfartsenhet, är det viktigt att vi nu går tillsammans, utvecklar och marknadsför. Tillsammans är vi starkare och syns bättre, säger förvaltningschef Katarina Sundberg.

Sjösäkerhetscentret blir knytpunkt

- Fokus ligger på vad vi kan göra tillsammans. Vi har tre sjöfartsutbildningar att marknadsföra. Vi ska inte bilda en fjärde pelare utan ASA ska ingå i Ålands sjösäkerhetscentrum, säger utbildningsminister Annika Hambrudd.

Ålands sjösäkerhetscentrum är enheten med en samordningsfunktion för ASA. Emmy Karlsson-Hellman är anställd som projektledare för ASA.

Det finns även en styrgrupp för ASA, där ingår förvaltningschef Katarina Sundberg.

- Men fokus för styrgruppen ligger på att leda det strategiska arbetet och inte det operativa, säger Niklas Stenbäck avdelningschef vid utbildnings- och kulturavdelningen.

- Förhoppningsvis får vi fler studerande och fler kunder, säger han.