Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Information till dig som sökt studieplats

Färgade bollar

Välkommen till Ålands gymnasium!

Med start den 13 juni får du som ansökt om studieplats vid Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium ett brev i postlådan.  Senast den 20 juni ska du ha fått beskedet skickat till dig. Om du inte har fått det så hör av dig- kontaktuppgifter till höger.
I beskedet finns anvisningar för hur du bekräftar eller tackar nej till studieplatsen, senast den 29.6 kl.15:00 vill vi ha ditt svar. I beskedet framgår också hur en eventuell reservantagning går till.
I antagningsbeskedet med svarskrav ser du om du är:
•    antagen
•    reservplacerad
•    struken
Om du blivit antagen eller reservplacerad måste du svara för att behålla din plats.

Reservplats

Om det i beskedet framkommer att du står på reservplats:
•    Du måste ändå bekräfta att du vill stå kvar som reserv. Om du inte svarar inom utsatt tid stryker vi din ansökan.
•    Om du står på reservplats får du inget nytt besked från oss förrän du eventuellt får en studieplats.

Bekräfta din plats i tid

Som sökande ska du bekräfta din studieplats till Ålands gymnasium senast den 29.6.2022 kl. 15:00. Observera att poststämpeln inte beaktas.
Svarsbesked som blir inlämnade efter utsatt tidpunkt beaktas inte och som sökande blir du struken från alla utbildningsprogram.
Det är mycket viktigt att du svarar på beskedet inom utsatt tid. I annat fall går studieplatsen till sökande som finns på reservlistan.

Vill du ansöka om studiestöd eller ska köpa en dator inför studiestarten? Då är det bra om du tar en kopia på antagningsbrevet.

Så här når du antagningen i sommar

Handläggarna vid antagningen är på plats varje vardag kl 09:00-15:00 fram till den 1 juli.
Handläggarna har semester fram till den 29 juli. Men är på plats tisdagen den 12 juli kl 09:00-15:00
Du når antagningen per e-post: antagning@gymnasium.ax eller tfn. 018-536 507.
Åland gymnasiums telefonväxel är stängd från den 9 juni fram till den 8 augusti.

Andra antagningsomgången 2022

Om det finns lediga studieplatser ordnar vi en andra antagningsomgång för sökande utan studieplats (efterantagning).
Den andra antagningen är öppen 1-5.8.2022
Ansökan görs via ansökningsformulär på Ålands gymnasiums webbplats.