Handledarutbildning för närvårdare

Handledarutbildning för närvårdare fredagen den 8 mars och måndagen den 11 mars 2019 kl. 09:00-16:00.

Kursledare är Anita Karlsson. Platsen är Östra Skolgatan 2.

Anmälan till utbildningen till anita.karlsson@gymnasium.ax senast den 28.02.2019.

Utbildningen är gratis. Lunch ingår inte.