Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Föreläsning om att arbeta normkritiskt med ungdomar

När? Fredag 30 augusti 2019, kl 14-15.30

Var? Auditoriet, Högskolan Norra, Neptunigatan 17

Peter kommer prata om hur han som lärare arbetar med könsöverskridande och normkritiskt bemötande och ge tips och förslag på hur vi t.ex. kan få alla ungdomar inkluderade i det annars så heterogent exkluderande klassrummet. Peter diskuterar könsroller, normer och förväntningar och delar med sig av egna erfarenheter och praktiska metodtips på hur vi ska börja se alla. Är vi medvetna om vilka signaler vi skickar ut till unga människor som är mitt i sitt svåra tonårsliv på jakt efter en egen identitet?

Föreläsningen är gratis. Ingen förhandsanmälan.