Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

I don't know-projektet har avslutats

Projektet I don't know (IDK) vars mål var att sammanställa ett paket med intressanta och roliga undervisningsverktyg och material i finansiell läskunnighet och att förstå privatekonomi har nu avslutats. Projektet riktade sig i första hand till lärare inom yrkesutbildningen, men även direkt till ungdomar i åldern 16-25 år som på egen hand vill lära sig mer.

Ålands yrkesgymnasium har deltagit som en partner i projektet. Studerande på MERK har fungerat som testare av material och information och har haft möjlighet att inkomma med synpunkter och kommentarer huruvida materialet fungerar, om det är för lätt eller helt obegripligt. Det är även studerande på MERK som har tagit fram projektets logo.

Projektet arrangerade slutseminarium den 28 oktober i huvudpartners Maltabörsens lokaler. Totalt deltog cirka 60 personer. Bland deltagarna fanns representanter från Maltas utbildningsministerum, finansiella aktörer, ungdomar, studerande och lärare.Under slutseminariet presenterades projektiden, projektets arbetssätt och projektets resultat. Deltagarna fick även möjlighet att på plats testa några av apparna som ingår i resultaten.

Projektets huvudresultat är 

  • En databas med material om finansiell läskunnighet och privatekonomi uppdelat utifrån olika teman. Databasen finns på samtliga språk representerade i projektgruppen.
  • Ett förslag till läroplan i privatekonomi
  • En webbaserad plattform med 42 olika appar där man kan testa och träna sin kunskap i digitala spel. Kräver ej inloggning. Till dessa finns även handledningsmaterial som den studerande kan bekanta sig med ifall testen känns för svåra. Apparna finns på samtliga språk representerade i projektgruppen.
  • En pedagogisk handbok, riktad till läraren eller den som undervisar och handleder studerande i ämnet. 

Projektet har en hemsida som kommer att ligga kvar några år. Materialet som tagits fram under projekttiden kommer att finnas kvar tillgängligt för alla som är intresserade eller behöver det.

Projektet har en grupp på facebook som är öppen för alla som är intresserade av ämnet finansiell läskunnighet och ungdomar.

Projektet gjordes möjligt med finansiering av Erasmus+