Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Dags för kurs? Välkommen till oss

Har du spanat in höstens kurser hos Ålands yrkesgymnasium? Det finns en bred kurskatalog och något för de flesta som är sugna på fortbildning.

Under hösten erbjuder vi bland annat motorsågskörkort, välbefinnande på arbetsplatsen, fortsättningskurs i svets och hygienpass. Marica Eliasson och Ylva Wallin som arbetar med kursverksamheten vid Ålands yrkesgymnasium påpekar vikten av att satsa på både säkerheten och välbefinnande på arbetsplatsen i dessa tider när anställda kanske upplever att det oroligt inför framtiden.

- Därför är det viktigt att även utvecklingen sker i samarbete. Att utvecklas tillsammans sporrar till idéer och påverkan oberoende av uppgift. Det handlar om arbetshälsan som helhet, arbetshälsa genom ledarskap och en fungerande arbetsgemenskap, säger Marica Eliasson.

Nya kurser

Health Up är en ny kurs. Kursen är anpassningsbar efter företagets behov. Fokuserar på individen och hens mående.
 Utbildningen strävar till synliga resultat inom arbetsvälbefinnande samt en minskad sjukfrånvaro.
Innehåll:
- stress och sömn
- motion och ergonomi
- osakligt bemötande
- kost och alkohol
- psykosocialt välbefinnande

En annan nyhet är Eco Driving. Alltså hur du kör sparsamt. En ny kurs som går i linje med dagens miljö- och säkerhetstänk när det gäller körning. Eco Driving är inte bara ett sätt att köra sparsamt utan också ett körsätt som bidrar till ökad trafiksäkerhet. Kursen innehåller en teoridel och en praktisk körning som sker i simulator på Ålands yrkesgymnasium. 

Sedan finns det en rad godingar i kursutbudet. Bland annat grundkurs för truckförare, allmän utbildning om ställningar, Nöd-första hjälp och hygienpass. Dessutom erbjuder Ålands yrkesgymnasium riskbedömningar på arbetsplatsen.

- Det är något som enligt lag ska finnas på varje arbetsplats och som är viktigt. Det är verkligen viktigt speciellt om en olycka ska utredas , säger Marica Eliasson.

Digitala kurser

Vi har möjlighet att ge vissa kurser digitalt (med inspelat material och praktiska övningar). Dessa kurser är grundkurs kran, grundkurs lift, trucksäkerhet, fortsättningskurs C-truck (hjullastare) och första hjälp.

Om du har frågor och funderingar om höstens kurser, tveka inte kontakta Marica eller Ylva.

Förutom dessa kurser erbjuder Ålands yrkesgymnasium flera kurser för arbetssökande i samarbete med AMS under hösten.

Här kan du anmäla dig till höstens kurser

Här kan du läsa mer och anmäla sig till kurser i samarbete med AMS