Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Byggnads- och renoveringsprojekt

Ålands yrkesgymnasium efterhör om det finns

Byggnads- och renoveringsprojekt lämpade att utföras av skolans program för byggteknik

Ett större renoveringsobjekt där skolan under två månaders  tid kunde regla upp väggar, golv eller jämförbart arbete. Arbetet får med fördel vara inomhus då examensdelen börjar 1.2.2021. Beskrivning av projektet inlämnas senast 7.1.2021. Märk handlingen ”RENOVERING”.

Byggnadsprojektet får gärna vara ett egnahemshus i ett plan, isolerat större garage eller stuga. Byggstart den 17.8.2021, då godkänt byggnadslov bör finnas. Beskrivning av projektet inlämnas senast 1.3.2021. Märk handlingen ”BYGGPROJEKT”. Byggnadsprojektet bör vara i Mariehamn eller dess närhet.

Upplysningar ges av Anders Eriksson, 0457 5267381, anders.eriksson@gymnasium.ax

Beskrivningarna av projekten skickas till Ålands yrkesgymnasium, biträdande rektor Kim Gylling, Neptunigatan 19, 22100 Mariehamn.