Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ansökan är öppen fram till den 6 april

Med anledning av den uppkomna situationen i samhället på grund av coronaviruset och därpå följande eventuella åtgärder, tidigareläggs starten av antagningsperioden till måndagen den 16 mars kl. 12:00.

Ansökningstiden är den 16.3-6.4 2020.

Nu är det dags att söka studieplats hos Ålands folkhögskola, Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium. I den samåländska elevantagningen kan du ansöka om studieplats vid dessa tre skolor.

Alla som har ett avgångsbetyg från en grundskola har rätt att söka till utbildning på gymnasienivå på Åland. Om du saknar avgångsbetyg från grundskolan eller har ett svårtolkat examensbetyg från ett annat land kan du ansöka om studieplats via ett prövningsförfarande. 

Webbansökan stänger kl. 23:59 måndagen den 6 april.

Om du gör din ansökan på pappersblankett ska den vara poststämplad den 6 april 2020.

Ansökan och antagning

Vad händer sedan?

Senast 15.6.2020 är resultatet av antagningen färdigt. Du får då besked per brev om resultatet. I beskedet finns anvisningar för hur du bekräftar eller tackar nej till studieplatsen. I beskedet framgår också hur en eventuell reservantagning går till.

I antagningsbeskedet med svarskrav ser du om du är:

  • antagen
  • reservplacerad
  • struken.

Om du blivit antagen eller reservplacerad måste du svara för att behålla din plats.I ditt antagningsbesked står utbildningarna i samma ordning som du rangordnade dem i din anmälan. Du kan inte ändra ordningen på dina utbildningsalternativ när du svarar på ditt antagningsbesked.

Varmt välkommen med din ansökan!