Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Anna-Lena och Sofie i Tammerfors

Den finlandssvenska yrkesskolebranschträffen BÄSTA KOLLEGA hölls 14 maj i Tammerfors. Ungefär 100 personer med olika roller från olika finlandssvenska yrkesutbildningsanordnare deltog. Temat var delningskultur och kollegial delning. Upplägget var korta parallella sessioner där olika arbetssätt presenterades och delades:

  • Integrering av GEM och yrkesinriktade examensdelar 
  • Tutorverksamhet för studerandes välmående och trygghet 
  • Kvalitet i bedömning av kunnande 
  • Nya lärmiljöer i yrkesutbildningen 
  • Digitala lärmiljöer 
  • Arbetslivssamarbete 
  • Bland adjutanter, debutanter och diamanter 
  • Idrottsprofilering som studieväg Handledning i yrkesutbildning, flerspråkighet - en resurs Studiestigar i yrkesutbildning 
  • Kompanjonskap med och lärande i arbetslivet,