Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands yrkesgymnasium får 500.000 euro i EU-bidrag

Det blev full pott för Ålands yrkesgymnasium när Interreg Central Baltic meddelade vilka projekt som har beviljats EU-bidrag. Biträdande rektor Anna-Lena Groos som har ansvar över utbildningsprogrammen datanom, merkonom, kock och servitör är nöjd.

-Fantastiskt roligt. Vi fick bidrag för båda projekten vi ansökte om, säger hon.

EPIG- Educating Professionals on Islands in GastroTourism är namnet på det ena projektet som landade hos Ålands yrkesgymnasium och där är skolan Leadpartner. Även Kuressaare Ametikool på Ösel i Estland och Gutegymnasiet på Gotland är med i projektet. Här handlar det om att analysera turismen och gastro turismen på öarna. Samtidigt ska slutresultatet bli en del av läroplanen som sedan ska in i undervisningen. Sju studerande och några lärare kommer delta i arbetet.

- Vi kommer att jobba mycket med branschen. Det handlar inte bara om mat och dryck utan även stugbyar och hotell. Det som möter turister som besöker oss. Man kan inte bara locka med god mat och dryck om vi inte har turister som övernattar här. Jag ser jättemycket framemot detta och något som vi brinner för här på skolan, säger AnnaLena Groos.

En projektledare anställs från april. Projektet pågår i 2,5 år och har en budget på nästan 326.000 euro och det är finansierat av EU-medel och landskapet.

Mera samarbete

Det andra projektet heter Changemakers och är ett samarbete mellan Ålands yrkesgymnasium, Åbo universitet, Yrkeshögskolan Satakunda i Raumo, Stockholms universitet samt tekniska högskolor i Estland och Lettland.

- Vi ska skapa 50 crossover companys. Alltså företag där de studerande ska träffas på bootcamps och skapa företag som är miljövänliga och hållbara och där mycket givetvis sköts digitalt. Vi ska utveckla studiematerial och använda olika typer av digitala verktyg.

Men deltagarna kommer även träffas vid minst fyra tillfällen, Åland är värd för en bootcamp under hösten 2021. Både lärare och studerande vid Ålands yrkesgymnasium involveras i projektet som är 100 procent finansierat. Projektet har en budget på 1,4 miljoner euro, där 184.000 euro är Ålands del. Interreg finansierar 75 procent och 25 procent från landskapet. Nu ska en projektledare anställas och arbetet förväntas dra igång i mars.

Ökar välståndet runt Östersjön

Interreg Central Baltic är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Finland inklusive Åland, Estland och Lettland. Programmet är strategiskt placerat mellan de nordiska länderna å ena sidan och de baltiska staterna å den andra sidan. Interreg Central Baltic programmet kan stödja åtgärder som skyddar havsmiljön, ökar tillgängligheten och förbättrar välståndet i regionen.

Under perioden 2014-2020 satsar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 115 miljoner euro (cirka 1 miljard kronor) på programområdets regionala utveckling.