Kvalitetssystem

Inom Ålands gymnasium följer vi ett kvalitetsledningssystem som är inspirerat av principerna i den internationella standarden för kvalitetsledningssystem ISO 9001. Vi utvärderar och förbättrar kontinuerligt verksamheten för att förverkliga vårt uppdrag och tillfredsställa våra intressenters behov.