Ansökan pågår fram till den 6 april. Välkommen till oss!

Hållbarhet- Alla kan blomstra- Så vill bi bidra till ett hållbart samhälle

Hållbarhet

Ålands gymnasium är medaktör i nätverket bärkraft.ax som arbetar för att förverkliga utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. (läs mer om agendan i länken)

Vi vill bidra till hållbarhetsagendans vision "alla kan blomstra" genom att inom ramen för vårt uppdrag erbjuda utbildningar som ger studerande möjlighet att utvecklas och hitta en plats i samhället. Detta anknyter bl.a. till agendans strategiska utvecklingsmål "välmående människor vars inneboende resurser växer". Genom ett utbildningsutbud som motsvarar samhällets behov bidrar vi till den kompetensförsörjning och utveckling som ett hållbart samhälle behöver. Hållbarhet är ett tema som skall genomsyra utbildningsverksamheten.