Information för dig som är arbetsgivare

Verksamheten vid Ålands yrkesgymnasium sker i samarbete med näringslivet. Vi arbetar för att våra utbildningar ska följa med i tiden och att utvecklingen sker i linje med de branscher som är aktuella för utbildningsprogrammen. Kontakta gärna våra programansvariga med tankar, idéer – eller hör av dig om du har frågor!

Nedan har vi samlat information om läroavtal, handledning och lärande i arbete som rör dig som är arbetsgivare.

Tillsammans bygger vi framtidens arbetstagare!

Läroavtal

Vi har samlat all information om läroavtal på samma sida. Det gäller både den information som riktar sig till lärlingar och det som rör dig som är arbetsgivare eller arbetsplatshandledare.

Läs mer om läroavtalsutbildningar

Lärande i arbete

Lärande i arbete (LIA) är en viktig del av utbildningen för skolans studerande. Det betyder mycket för de studerande att få komma ut i arbetslivet och träna sina nyförvärvade kunskaper.

Många fördelar med att ta emot studerande

LIA är till nytta för de arbetsplatser och arbetsgivare där lärandet sker. Att ta emot studerande är utvecklande för både företaget och för den som blir handledare. Ofta skapar frågor från de studerande nya perspektiv på arbetet.

Under det arbetsplatsförlagda lärandet får du som är arbetsgivare också lära känna olika studerande inom yrket. På så sätt får du bekanta dig med dina eventuella framtida anställda.

När du samarbetar med Ålands yrkesgymnasium kring lärande i arbete får du dessutom möjlighet att vara med och påverka innehållet i utbildningsprogrammen för de studerande. På så sätt är du med och påverkar kompetensen och kunnandet hos dina framtida anställda.

Vi uppmuntrar studerande att själva ta kontakt

I våra yrkesutbildningar ingår kundkontakt. Därför låter vi våra studerande att själva söka LIA-plats när det är möjligt. Då får de öva sig i kundkontakt samtidigt som de får övning i att ta eget ansvar, vilket en viktig del av utbildningen.

Hur gör jag om jag vill ta emot studerande?

Börja med att kontakta den LIA- koordinator som ansvarar för branschen du tillhör. Vid Ålands yrkesgymnasium finns tre LIA- koordinatorer:

  • Daja Rothberg – LIA-koordinator för Datanomer, Hotell och restaurang och Företagsekonomi
  • Gabriella Nordlund – LIA-samordnare för Närvårdare, Barnledare och SoS
  • Penilla Eriksson – LIA-koordinator Bilbranschen, Husbyggare, Husteknik (VVS), Elteknik, Frisör, Maskin och metallbranschen

Vart ska jag vända mig om jag har frågor om LIA?

Vänd dig till någon av yrkesgymnasiets LIA-koordinatorer om du har generella frågor om LIA, det vill säga vid alla frågor utom de som rör innehållet.

Frågor om innehållet i LIA svarar berörd lärare på. Berörd lärare hittar du på studerandeavtalet som studerande har med sig när hen kommer till er på LIA.

Hur lång är LIA?

Omfattningen på LIA varierar, men målet är att alla studerande ska ha 20 veckors LIA under sin utbildning år 2020.

Ramavtal, ersättning och handledarutbildning

Innan du blir samarbetspartner med ÅYG ska du underteckna ett så kallat ramavtal som är ett avtal mellan skolan och företaget. I avtalet gör vi upp en generell plan för vad som ska gälla under inlärning i arbete. Vi gör också en riskidentifiering eftersom en stor del av våra studerande är under 18 år.

I avtalet finns också en fråga om det finns möjlighet för den studerande att göra yrkesprov hos er samt om du som arbetsgivare kan ställa upp som bedömare vid yrkesprovet. Om du tackar ja får du en skolning i bedömning samt en ersättning för bedömarinsatsen.

En ersättning för handledning under inlärning i arbete kan utgå om detta tecknats i ramavtalet.

Vi erbjuder även en kostnadsfri handledarutbildning för våra samarbetspartners.